Tỷ lệ hoa hồng cao nhất và rất nhiều hoa hồng đặc biệt với cơ hội thậm chí tăng gấp đôi thu nhập của bạn trên mỗi chiến dịch.

Từ ngày 01 tháng 4, chúng tôi sẽ áp dụng cấu trúc hoa hồng mới sau:

Cấu trúc hoa hồng từng ngành hàng:

Lưu ý: Hoa hồng cho các đơn hàng trên App sẽ cao hơn 30% so với đơn trên Desktop

undefined

Hoa hồng tối đa mỗi đơn hàng:

• Đối tác dịch vụ hoàn tiền (Cashback): 225.000 VNĐ

• Các đối tác khác: 560.000 VNĐ

Nếu bạn có thắc mắc hay câu hỏi, xin gửi về affiliate@lazada.vn