🌟 CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MỞ THẺ TÍN DỤNG STANDARD CHARTERED 🌟

1. Tên chương trình: Tặng phiếu mua hàng tại Lazada.vn khi mở thẻ tín dụng Platinum CashBack và WorldMiles.

2. Thời gian chương trình: Có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 01/03/2019 (bao gồm cả 2 ngày), trong đó thời gian đăng ký mở thẻ là từ 01/07/2018 đến hết ngày 31/12/2018).

3. Sản phẩm được áp dụng chương trình khuyến mại: Thẻ tín dụng Platinum CashBack và WorldMiles được phát hành bởi Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (“Ngân Hàng”),không áp dụng cho thẻ tín dụng nhân viên Ngân hàng Standard Chartered.

4. Nội dung khuyến mại:

Từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 31/12/2018 (bao gồm cả 2 ngày), Khách hàng thông qua chương trình hợp tác giữa Ngân Hàng và Lazada.vn đăng ký mở mới thành công thẻ tín dụng Platinum CashBack hoặc WorldMiles và chi tiêu tối thiểu 6 triệu trong vòng 60 ngày sẽ được nhận phiếu mua hàng điện tử Lazada.vn trị giá 3.000.000 VNĐ đối với thẻ WorldMiles hoặc 2.500.000 VNĐ đối với thẻ Platinum CashBack.

Giao dịch phải được thực hiện không trễ hơn 01/03/2019 và ghi nhận trên hệ thống Ngân hàng không trễ hơn 06/03/2019.

Hạn mức tín dụng thẻ chính WorldMiles tối thiểu phải là 30.000.000 VNĐ. Hạn mức tín dụng thẻ chính Platinum CashBack tối thiểu phải là 10.000.000 VNĐ

5. Điều khoản & Điều kiện chương trình:

5.1. Chủ Thẻ Chính hiện tại bao gồm chủ thẻ Priority WorldMiles, chủ thẻ WorldMiles và chủ thẻ Platinum CashBack sẽ không là đối tượng hợp lệ để tham gia Chương trình này.

5.2. Trong suốt 12 tháng kể từ ngày hồ sơ tham gia Chương trình này của Khách hang được ghi nhận trở về trước, Khách hàng đã không đóng bất kỳ thẻ tín dụng Standard Chartered nào của Khách hàng.

5.3. Giao dịch hợp lệ có thể được thực hiện bởi cả Chủ thẻ chính và/hoặc Chủ thẻ phụ nhưng quà tặng sẽ chỉ được áp dụng cho Chủ thẻ chính.

5.4. Giao dịch hợp lệ phải được ghi nhận trên hệ thống Ngân Hàng không trễ hơn 06/03/2019.

5.5. Những giao dịch đã được thực hiện trong thời gian chương trình nhưng chưa được ghi nhận vào hệ thống của Ngân Hàng đúng thời hạn sẽ được xem là không hợp lệ cho dù Chủ thẻ có nhận được tin nhắn thông báo giao dịch thực hiện thành công từ Ngân Hàng hay không.

5.6. Chương trình không áp dụng đối với các giao dịch rút tiền mặt bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch ứng tiền mặt tại quầy hoặc tại máy ATM hoặc tại máy POS, hoặc giao dịch rút tiền mặt dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào khác, các giao dịch thanh toán các khoản phí ngân hàng, cái giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc, nạp tiền từ thẻ tín dụng vào ví điện tử.

5.7. Chương trình này không áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác khi mở thẻ tín dụng tại cùng thời điểm. Khách hàng được quyền lựa chọn chương trình mà Khách hàng muốn tham gia.

5.8. Phiếu mua hàng sẽ được gửi đến Khách hàng hợp lệ không trễ hơn 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình (tức ngày 31/03/2019).

5.9. Thời gian dự kiến khách hàng hợp lệ nhận được thông báo qua tin nhắn/email từ Ngân hàng như sau:

undefined

6. Các điều khoản và điều kiện chung

6.1. Khách hàng không được đóng thẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc chương trình, hoặc theo thẩm tra của Ngân Hàng rằng Khách hàng không có điểm xếp hạng tín dụng tốt thì Ngân Hàng sẽ có quyền thu hồi lại giá trị sản phẩm và dịch vụ mà Khách hàng đã nhận hoặc quy đổi khi tham gia chương trình và khấu trừ giá trị sản phẩm và dịch vụ từ bất kì tài khoản nào mà Khách hàng mở tại Ngân Hàng.

6.2. Chủ thẻ tín dụng từ chối quà tặng từ chương trình hoặc gửi yêu cầu đóng thẻ vì bất kỳ lý do gì trước hoặc vào ngày Ngân Hàng gửi thông báo sẽ không đủ điều kiện tham gia chương trình.

6.3. Ngân Hàng không chịu trách nhiệm cho những sai sót khi thông báo qua tin nhắn/email do số điện thoại/địa chỉ email đăng ký của Khách hàng với Ngân Hàng là không chính xác hoặc không được cập nhật.

6.4. Ngân Hàng không phải nhà cung cấp sản phẩm và các dịch vụ liên quan. Ngân Hàng không chịu trách nhiệm đối với những sản phẩm và dịch vụ này.

6.5. Khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản của nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Trong trường hợp có thắc mắc hay khiếu nại liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có liên quan, Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.

6.6. Ngân Hàng, trong chừng mực tối đa được pháp luật Việt Nam cho phép, có toàn quyền quyết định giao dịch nào là giao dịch hợp lệ.

6.7. Ngân Hàng có toàn quyền từ chối áp dụng chương trình, từ chối cung cấp sản phẩm và dịch vụ dùng để khuyến mại cho bất kỳ Khách hàng nào mà Ngân Hàng cho là cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của chương trình.

6.8. Ngoài những điều khoản được quy định rõ ràng trong đây, Ngân Hàng không có thêm bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngầm hiểu, về chất lượng và sự phù hơp của bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp bởi các nhà cung cấp. Ngân Hàng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp sản phẩm và dịch vụ không được sử dụng theo Chương trình

6.9. Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện Chung, Điều Khoản và Điều Kiện Chung liên quan đến Tài Khoản và Thẻ, và những điều khoản, điều kiện liên quan đến tài khoản, thẻ và các sản phẩm khác của Ngân Hàng (như đã sửa đổi, bổ sung và/hoặc được thay thế trong từng thời điểm) sẽ được áp dụng.

6.10. Khi Ngân Hàng cho là cần thiết và phù hợp với qui định pháp luật, Ngân Hàng sẽ có quyền xem xét điều chỉnh nội dung chương trình.

6.11. Các Điều khoản và Điều kiện này được lập thành 2 bản: tiếng Anh và tiếng Việt. Bảng tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa 2 bản.

6.12. Bằng việc tham gia chương trình khuyến mãi này, Khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các Điều khoản và Điều Kiện của chương trình khuyến mãi được liệt kê trên đây.