1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Khách hàng thu thập tem trên ứng dụng Lazada (Tìm hiểu thêm về chương trình Stamp Hunt) 


2. THỜI GIAN ÁP DỤNG: 05/12/2019 - 14/12/2019


3. NỘI DUNG ƯU ĐÃI:

  • Ưu đãi 15% toàn bộ menu

  • Danh sách cửa hàng áp dụng:

undefined


4. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC:

  • Mọi quyết định của Lazada và Đối Tác liên quan đến các chương trình khuyến mãi là quyết định cuối cùng.

  • Chương trình sẽ kết thúc khi hết ngân sách khuyến mại hoặc vào hạn cuối của chương trình, tùy vào điều kiện nào đến trước nhất.

  • Lazada và Đối Tác có quyền từ chối trao ưu đãi một phần hoặc toàn bộ, thu hồi ưu đãi trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện các trường hợp bao gồm việc người dùng có gian lận để trục lợi, vi phạm thể lệ, lỗi hệ thống, lỗi người dùng, v.v