ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“ƯU ĐÃI TẾT TẠI LAZADA VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC Từ ngày 16-18/1/2019"

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“KHỞI ĐẦU VƯỢT BẬC 1 - ƯU ĐÃI TẠI LAZADA VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC TỪ THỨ 2 - THỨ 5 HÀNG TUẦN”

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN TẠI LAZADA VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC TỪ THỨ 6 - THỨ 7 - CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN”