ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“KHỞI ĐẦU VƯỢT BẬC 1 - ƯU ĐÃI TẠI LAZADA VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC TỪ THỨ 2 - THỨ 5 HÀNG TUẦN”

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

“ƯU ĐÃI CUỐI TUẦN TẠI LAZADA VỚI THẺ TÍN DỤNG HSBC TỪ THỨ 6 - THỨ 7 - CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN”