1. Đối tượng ưu đãi: Khách hàng mua sắm tại Lazada

2. Thời gian ưu đãi: từ 01/4 đến 31/12/2018

3. Nội dung ưu đãi:

- Từ ngày 01/4 đến 31/12/2018: Nhập mã HOAYEUTH để nhận 01 mã evoucher giảm 15% trên tổng giá trị hóa đơn. Áp dụng cho 200 Khách hàng đầu tiên trong mỗi tháng. Số lượng Khách hàng còn lại sẽ được giảm 10% trên tổng giá trị hóa đơn. Áp dụng tại web hoayeuthuong.com

⁻ Mỗi hóa đơn chỉ được sử dụng 01 e-voucher, không được cộng gộp các e-voucher

⁻ Mã điện tử của Hoa yêu thương sẽ được gửi email tới khách hàng thỏa điều kiện trong vòng 14 ngày làm việc sau khi kết thúc chương trình.

⁻ Chỉ áp dụng cho các đơn hàng giao ở TP. HCM

4. Điều kiện nhận ưu đãi:

- Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách sớm/lượt sử dụng.

- Áp dụng cho tất các sản phẩm trong trang www.lazada.vn

- Khách hàng cần đăng nhập tài khoản trên Lazada (hoặc đăng kí tài khoản nếu là khách hàng mới).

- Chương trình không được áp dụng với các ưu đãi khác, hệ thống sẽ tự áp dụng một ưu đãi cao nhất cho đơn hàng.

- Chương trình chỉ dành cho khách hàng lẻ, Lazada bảo lưu quyền từ chối áp dụng chương trình ưu đãi cho các đơn hàng có dấu hiệu hoặc có cơ sở chứng minh được là do các đơn vị mua đi bán lại.

- Lazada.vn xin từ chối các đơn hàng không thỏa mãn các điều kiện nêu trên.

5. Địa điểm ưu đãi: Áp dụng cho khách hàng thanh toán trực tuyến tại www.lazada.vn

6. Để biết thêm thông tin chi tiết: Vui lòng hệ (hotline) 1900 1007