Shipping Fee Voucher Back To Main Page

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG Quay về trang chính

1. Mã giảm phí vận chuyển 50k cho đơn hàng 149k

- Chỉ áp dụng cho các đơn hàng trong ngày Thứ Tư Vui Vẻ, Lương Đã Về hay một số chương trình lớn của Lazada

2. Mã giảm phí vận chuyển 50k cho đơn hàng 199k

- Chỉ áp dụng cho đơn hàng từ 199k của LazMall

3. Mã giảm phí vận chuyển 50k cho đơn hàng 299k

- Chỉ áp dụng cho đơn hàng từ 299k của Lazada Supermarket, Thành phố điện tử ngành hàng phụ kiện điện tử

4. Mã giảm phí vận chuyển 100k cho đơn hàng 4.000.000

- Chỉ áp dụng cho các đơn hàng điện tử của thành phố điện tử

Quý khách hàng có thể thu thập mã giảm phí vận chuyển ở đâu?

- Vào trực tiếp các trang khuyến mãi để thu thập mã giảm phí vận chuyển

- Vào trang mã giảm giá để thu thập tất cả các mã giảm giá hiện có cùng mã giảm phí vận chuyển

- Vào trang sản phẩm, mục mã giảm giá, chọn thêm để đến trang thu thập mã giảm phí vận chuyển

Làm thể nào để sử dụng mã giảm phí vận chuyển?

Truy cập ngay vào đường dẫn này ( Link ) để xem hướng dẫn sử dụng mã vận chuyển.