ĐIỀU KIỆN & CÁCH SỬ DỤNG VOUCHER

Voucher áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trên App Lazada

Chỉ sử dụng: 12-14/12/2019

Khách hàng nhấn "CHO VÀO VÍ". Sau đó, voucher sẽ tự áp dụng khi khách hàng tiến hành thanh toán 

Voucher độc quyền
Voucher Lazada
Voucher Lazada