Xác thực thông tin người dùng.

"Xác thực thông tin người dùng" là gì?

- Theo quy định tại Thông tư 23 của Ngân hàng Nhà Nước (Thông tư 23/2019/TT-NHNN), người dùng Ví điện tử phải cung cấp hình ảnh CMND/CCCD/Hộ Chiếu để xác thực tài khoản.

Tại sao phải "Xác thực thông tin người dùng"?

- Khẳng định người dùng là chủ sở hữu của tài khoản Ví eM

- Tăng cường bảo mật tối đa khi sử dụng Ví eM.

Ai là đơn vị sẽ "Xác thực thông tin người dùng"?

- M-Pay sẽ là đơn vị trực tiếp lưu trữ và xác thực các thông tin được cung cấp.

*Tất cả thông tin bạn cung cấp chỉ sử dụng cho MỤC ĐÍCH DUY NHẤT là xác thực tài khoản Ví eM, không cung cấp cho bên thứ 3 với mục đích thương mại. 

eM Wallet Day
Freeship voucher
Freeship đến 2 lần
Freeship đến 2 lần

Just For You